2
October
18:00
2
October
19:00

Salt Videre Trondheim

Salt
Trondheim
Påmelding via Checkin

Rett etter gudstjenesten denne uken vil det være Salt Videre! Salt Videre er en uforpliktende samling for alle som er nye i kirken og som ønsker mer informasjon om hvem vi er, hvorfor vi gjør som vi gjør og hvordan man kan koble seg tettere på. Velkommen!