15
May
9:30
15
May
16:00

Salt Nettverk

Bli med

Velkommen til Salt Nettverk – en åpen samling for læring og fellesskap!  

Det er en grunnleggende verdi for oss i Salt å kunne dele erfaringer og ressurser for å hjelpe andre å lykkes, og ikke bare være oss selv nok. Vi opplever at kirker og pastorer har ulike motivasjoner for å stå i relasjon med oss. Noen ønsker kollega-fellesskap, andre har mer behov for kompetanse, læring, oppdatering og trening, mens andre igjen ønsker ressurser. Noen sier «kom til oss og lær oss», andre sier «vi vil komme og lære», mens andre igjen sier «vi vil følge». Alle disse, og spesielt de to sistnevnte, er målgruppen til Salt Nettverk.

Tema i år er «Mer enn nok til all god gjerning.» Vi vil snakke om det vi som menigheter har i huset, og hvordan vi kan arbeide klokt med fundraising, givertjeneste og frivillighet. Vi vil dele erfaringer fra eget menighetsliv, og arbeidet med å få «et hjem for Salt.»