29
October
11:00
October

Korgfest Salt Nordhordland

Påmelding via Checkin

Denne søndagen har vi korgfest som innebærer at alle tar med seg noe til bordet, og så deler vi mat og fellesskap sammen. Det kan være alt fra rundstykker, til en tebrødstang, pastasalat eller hva som helst. Poenger et ikke fancy mat, men at vi kan samles og ha fellesskap. ;) Disse samlingene har som hensikt å være et steg fra det at vi har gudstjeneste annen hver uke, til at vi går over til ukentlige gudstjenester.