24
December
0:00
24
December
0:00

Julegudstjeneste

Salt
Trondheim
Bli med

Hjertelig velkommen til julegudstjeneste ved Salt Trondheim!

Vi kommer tilbake med flere detaljer på våre sosiale media.