18
December
11:00
18
December
12:30

Julegudstjeneste Salt Levanger 18 desember

Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt kl 11.00.
Lovsang, forkynnelse og fellesskap - det er en god søndag!
Vi har  barnekirke for de små, og kirkekaffe etterpå.

Følge oss på Facebook og Instagram for mer detaljer foran hver gudstjeneste.