5
November
19:30
5
November
21:45

"Jeg vet hvem jeg tror på" - åpen kurskveld

Salt
Bergen
Forum & online
Meld deg på

 «Jeg vet hvem jeg tror på». Paulus bruker disse ordene i et brev til lærlingen sin Timoteus. Paulus vil oppmuntre til å være frimodig og utholdende i troen på Jesus. Han skriver om å ta med både hodet og hjertet inn i relasjonen med Gud.

Torsdag 5.november er du velkommen til en kurskveld med apologetikk på menyen. Vi spør: "Trenger troen forsvares? Hvordan skal vi eventuelt møte vanlige innvendinger mot kristen tro? Hvorfor er vi ikke mer frimodig, når vi har gode grunner for å være det?

Denne kvelden vil Rune gi tips og frimodighet og gå i dybden på en av de vanligste innvendingene mot kristen tro: "Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden?"" Undervisning denne kvelden kommer fra Rune Tobiassen. Han er 42 år, gift og har tre barn. Han er pastor i Østsida Frikirke i Kristiansand og har mastergrad i kristendom. Han brenner for trosforsvar og er med i debatter og Q&A på universiteter, skoler og i menigheter. Også kjent fra podcasten "Pastoren og Psykologen". Han er høgskolelektor i 20% på studiet "Kommunikasjon og Livssyn" ved NLA.