23
April
12:00
23
April
14:00

Gudstjeneste Salt Skien

Salt
Skien
Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt Skien. Vi er en ny kirke i Grenland som ønsker å lede mennesker til nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Vi samles på partallssøndager til gudstjeneste m/barnekirke, og til smågrupper på onsdager. Velkommen!