26
March
16:00
26
March
18:00

Gudstjeneste Salt Os

Påmelding via Checkin

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Salt Os! Vi samles månedlig denne våren med gudstjenester og søndagsskole. Du er varmt velkommen!