3
December
11:00
December

Gudstjeneste Salt Nordhordland

Påmelding via Checkin

Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste med Salt Nordhordland denne søndagen kl.11.00! Det er barnekirke hver gudstjeneste, så barna deles i 4 forskjellige grupper. I tillegg er det alltid gratis mat etter hver gudstjeneste, så bli gjerne igjen, slå av en prat og bli kjent med oss.