28
August
11:00
28
August
12:30

Gudstjeneste Salt Levanger 28 august.

Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt kl 11.00. Lovsang, forkynnelse og fellesskap - det er en god søndag!
Det blir barnekirke for de små, og kirkekaffe etterpå.
Følge oss på Facebook og Instagram for mer detaljer foran hver gudstjeneste.