23
October
11:00
23
October
12:30

Gudstjeneste Salt Levanger 23 oktober

Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt kl 11.00.
Lovsang, forkynnelse og fellesskap - det er en god søndag!
Vi har  barnekirke for de små, og kirkekaffe etterpå.

Følge oss på Facebook og Instagram for mer detaljer foran hver gudstjeneste.