11
September
11:00
11
September
12:30

Gudstjeneste Salt Levanger 11 september

Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt kl 11.00.
Lovsang, forkynnelse og fellesskap - det er en god søndag!
Vi har barnekirke for de små, og kirkekaffe etterpå.

Følg oss på Facebook og Instagram for mer detaljer foran hver gudstjeneste.