7
August
11:00
7
August
12:30

Gudstjeneste Salt Bergen kl 11

Salt
Bergen
Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt kl 1100 m/barnekirke, lovsang, forkynnelse og fellesskap.