19
May
11:00
19
May
13:00

Gudstjeneste Salt Bergen kl 11

Påmelding via Checkin

Velkommen til gudstjeneste i Salt Bergen kl 1100. Våre gudstjenester er åpne for alle, og på formiddagen er det også barnekirke/søndagsskole med tilbud for barn 0-12 år. Sees!