30
January
11:00
30
January
12:15

Gudstjeneste Levanger

Bli med

Velkommentil gudstjeneste i Salt Levanger.
Følg oss på Facebook og Instagram for mer detaljer om hva som skjer.