28
February
11:00
28
February
12:30

Gudstjeneste kl 1100 m/barnekirke

Salt
Bergen
Bli med

Velkommen til gudstjeneste igjen! Vi kan samles 100 personer og gleder oss stort!

Forhåndsregistrering er nødvendig, og i hovedsalen er det faste tilviste plasser.