29
November
11:00
29
November
12:00

Gudstjeneste fra Salt i Bergen

Salt
live.salt.co
Bli med

Velkommen til gudstjeneste fra Salt i Bergen søndager kl 1100 i adventstiden. Salt er en menighet for hele byen, og du er varmt velkommen til å delta online i adventstiden!