23
October
13:00
23
October
15:00

Freedom Run 2021

Salt
Bergen
Bli med

MODERNE SLAVERI ANGÅR OSS ALLE
og innebærer at menn, kvinner og barn utnyttes for andres profitt i tvangsarbeid og seksuell utnyttelse. Dette skjer i alle land – også i Norge. FN estimerer at det finnes over 40 millioner mennesker som er utsatt for moderne slaveri.

Dette vil vi gjøre noe med, og derfor arrangerer vi Freedom Run i Nygårdsparken lørdag 23. oktober kl. 13.00, nettopp for å øke bevisstheten rundt problematikken og samle inn penger for å bekjempe det.

Meld deg på her: hopeforjustice.org/freedom-run-2021/


HVA ER KONSEPTET?
1 time – hvor mange runder klarer du å løpe, krype, hoppe eller gå? Engasjer venner, familie eller kollegaer til å sponse deg med et engangsbeløp eller et beløp pr. runde. En runde er ca. 650 meter.

Det vil også være en kortere løype for de minste barna. Barneløpet vil ha en varighet på 15 min.

Bruk anledning til å skryte av det du er med på! På denne måten hjelper du oss å øke kunnskapen og bevisstheten rundt moderne slaveri, slik at det ikke lenger får skje i det skjulte.


HVA SAMLER VI INN PENGER TIL?
Alle innsamlede midler går til Hope for Justice sitt arbeid med å bekjempe moderne slaveri i Norge. En viktig del av arbeidet Hope for Justice gjør i Norge er å oppsøke grupper og mennesker som er sårbare for utnyttelse for å gi dem informasjon om rettigheter og muligheter. Sammen med mange aktører på feltet samarbeider vi om å gi støtte til mennesker som trenger å komme seg bort fra miljøet hvor de blir utnyttet.


OM HOPE FOR JUSTICE
Hope for Justice er en internasjonal bistandsorganisasjon med arbeid i mer enn 30 avdelinger i ni land, blant annet i Stavanger, Bergen og Oslo. Vi jobber for å se en verden fri fra slaveri gjennom å forebygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn.

Les mer på hopeforjustice.no