13
January
7:30
17
January
8:00

Bønneuken

Salt
Bergen
Bli med

Bli med å starte 2020 med en uke av bønn og lovsang sammen som kirke. Hver samling kl 0730-0800 og kl 2000-2115 er fylt av bønn, bibel og lovsang. Dette er åpne samlinger for å kunne erfare Gud og rette fokuset oppover ved inngangen til et nytt år. Velkommen!