11
April
20:00
11
April
22:00

Åpen team og ledersamling.

Påmelding via Checkin

Åpen kveldssamling for alle som er med på ulike team. Det blir gode samtaler og bra input.