19
October
20:00
19
October
21:45

Åpen ledersamling

Salt
Bergen
Bli med

Velkommen til Åpen ledersamling! Dette er en kveld for alle som er ledere og nestledere i Salt, både smågrupper og team. Samtidig er samlingen åpen for alle som ønsker å koble seg mer på pulsen av kirken.