12
March
19:30
March

Salt Kveldsbibelskole

Salt
Forum & online
Meld deg på

Salt Kveldsbibelskole

Vi tror at det å utforske troen og Bibelen er viktig. Gudstjenesten og smågruppen har sin viktige plass, men vi vil også skape en arena der vi kan dykke dypere ned i Bibelen - bok for bok. Hvert semester tilbys både et kurs fra det Nye Testamentet og et kurs fra det Gamle Testamentet. Dette skjer live i Forum Bergen, men GT-kurset vil også online. Det betyr at både enkeltpersoner og grupper i og utenfor Bergen kan melde seg på.

VÅREN 2020

  • Mosebøkene v/Torsten Mentzoni og Ann Elise Reigem

Vår tro er umulig uten det Nye Testamentet, og det Nye Testamentet ville ikke finnes uten det Gamle Testamentet. På dette kurset i Kveldsbibelskolen vil vi over 4 torsdager ta deg med inn i den Bibelen Jesus leste og levde, slik at du kan bli tryggere i din forankring og gå dypere i din tro.

  • Johannes evangelium og brev v/Daniel Matthiesen og Mari Kristine Algrøy

Hvordan kan Johannes hjelpe oss å bli mer kjent med Jesus? Han beskriver seg selv som disippelen Jesus elsket, og skriver på en annerledes måte enn de tre synoptiske evangeliene. Også brevene hans gir verdifull veiledning til disippelliv. I dette kurset i Kveldsbibelskolen vil vi over 4 torsdager zoome inn på Jesus gjennom linsen av Johannes sitt forfatterskap.

PRAKTISK

  • Pris: 299 kr
  • Tidspunkt: 12.mars, 19.mars, 26.mars og 2.april kl 1930-2200.
  • Sted: Salt Bergen i Forum biblioteket 3.etg & Salt Trondheim følger kurset i Prinsensgt 2c. 
  • Link til stream for online-deltakere vil tilsendes før kurset
  • Åpent for alle - følg påmeldingslink til checkin.no